Systemen modelleren

In dit project wordt levenscyclusanalyse (LCA) ingezet als middel om de milieu-impact in kaart te brengen van activiteiten in de circulaire economie, bijvoorbeeld de deeleconomie. De basisidee is dat je grondstoffen en energie uitspaart door het inzetten van de ongebruikte capaciteit van gebruiksvoorwerpen. Hoe gebruikers omgaan met deze nieuwe manier om in hun behoeften te voorzien zal echter vooral bepalen of de circulaire economie echt kan leiden tot een meer duurzame economie.