Steunpunt Circulaire Economie

2017-2021

Wat doen wij?

Het Steunpunt Circulaire Economie doet onderzoek rond drie belangrijke beleidsvragen:

  1. Hoe kunnen we de voortgang naar een circulaire economie meten?
  2. Wat zijn de economische effecten van een circulaire economie, en hoe kan het beleid daarop inspelen?
  3. Op welke manier kunnen andere grote trends of transities in de maatschappij de weg naar een circulaire economie beïnvloeden?

Het steunpunt is opgezet als een cluster van onderzoeksprojecten om deze vragen te beantwoorden. Elk van deze projecten heeft een eigen invalshoek om de circulaire economie als systeem beter te begrijpen en verder vorm te geven.

We werken niet enkel aan de theorie en manier waarop we deze algemene vragen kunnen beantwoorden, maar passen dit ook toe op heel concrete gevalstudies.

De transitie meten

Hoe kunnen we meten waar we staan in de transitie?

Meer weten

Werkgelegenheid

Welke veranderingen kunnen we verwachten op de arbeidsmarkt?

Meer weten?

Leereffecten

Leren in de circulaire economie door ermee aan de slag te gaan, hoe brengen we dat in kaart?

Meer weten?

Systemen modelleren

Hoe kunnen we de milieu-impact van activiteiten in de circulaire economie het beste weergeven?

Meer weten?

Acceptatie door de markt

Hoe kunnen bedrijven omgaan met de onzekerheden in de transitie?

Meer weten?

Financierings- en verdienmodellen

Hoe kunnen we consumenten en bedrijven stimuleren om te gaan voor de circulaire economie?

Meer weten?

Indicatoren voor circulariteit

Hoe kunnen we vergelijken in welke mate producten passen binnen een circulaire economie?

Meer weten?

Korte-termijnopdrachten

Het steunpunt voorziet ook ruimte voor korte-termijnvragen vanuit het beleid.

Doorheen de looptijd van het steunpunt is ruimte voorzien om tegemoet te komen aan bijkomende beleidsvragen die kunnen opduiken naargelang de concrete actualiteit rond circulaire economie. VITO is als partnerinstelling verbonden aan het Steunpunt Circulaire Economie in eerste instantie voor de vertaling van dergelijke beleidsvragen naar onderzoekswerk evenals voor de uitvoering ervan.