Steunpunt SuMMa
2012-2015

Als één van de drie pijlers van het toenmalige Vlaams Materialenprogramma, onderzocht het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) hoe de transitie naar Duurzaam Materialenbeheer tot stand gebracht kan worden.

 

Missie

SuMMa onderzocht van 2012 tot 2015 de rol die het beleid kan en moet spelen in de transitie naar Duurzaam Materialenbeheer. De missie kan in drie punten samengevat worden:

  1. Verschaffen van wetenschappelijke inzichten over beleidsrelevante uitdagingen voor Duurzaam Materialenbeheer
  2. Vanuit een interdisciplinaire werking ondersteuning geven aan stakeholders zoals Vlaamse beleidsmakers, middenveldorganisaties en industrie
  3. Bruggen bouwen tussen stakeholders zodat kennis beter doorstroomt en samenwerkingsverbanden tot stand kunnen komen

Topics

Binnen het brede veld van duurzame materialen richtte het Steunpunt Duurzaam materialenbeheer zich naar: 

  1. urban Mining van kritieke metalen;
  2. duurzaam materialenbeheer in bouwtoepassingen;
  3. duurzaam gebruik van kunststoffen.

Partners

SuMMa bracht vijf belangrijke kennisinstellingen samen: KU LeuvenUniversiteit AntwerpenUniversiteit GentUniversiteit Hasselt en VITO.

 

 

Onderzoek in vijf clusters

Het wetenschappelijk onderzoek van het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer was georganiseerd in een matrix van vijf clusters die op verschillende interdisciplinaire ‘cases’ samenwerken. Elke cluster bestudeerde een essentieel deelaspect van de transitie naar Duurzaam Materialenbeheer.

Deze Cluster draagt bij tot het verduidelijken van de onderliggende maatschappelijke en politieke mechanismen die het transitieproces aansturen.
Meer weten >

Een startpunt om goed beleid te voeren is informatie. Deze cluster draagt zowel op macro als op micro niveau bij tot de kennisopbouw over duurzaam materiaenbeheer.
Meer weten >

In deze Cluster wordt de milieukundige analyse uitgebreid met economische aspecten.
Meer weten >

Welke regelgeving is een stimulans of een hindernis in de transitie naar een duurzaam materialenbeheer?
Meer weten >

Om een transitie te maken is multi-actor governance als samenwerkingsvorm tussen de verschillende maatschappelijke actoren nodig.
Meer weten >

Publicaties over de grenzen van vakgebieden heen.
Meer weten >