Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Werkgelegenheids- en actoranalyse

De transitie naar een circulaire economie heeft naast een ecologische en economische impact ook belangrijke sociale effecten. Dit project zal zich toespitsen op de impact van deze transitie op de werkgelegenheid. De voornaamste onderzoeksvragen zijn of de totale tewerkstelling zal stijgen of dalen, hoe bestaande jobs zullen veranderen, en of bestaande beroepen zullen verdwijnen of nieuwe beroepen gecreëerd zullen worden.

Onderzoeker: Gwen Willeghems
Promotoren: Kris Bachus, Karel Van Acker

CE Center co-auteurs:

 

(*Voormalig) Researcher Steunpunt Circulaire Economie

 

Researcher Steunpunt Circulaire Economie

 

Promotor Steunpunt Circulaire Economie